top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Notific | Identyfikacja wizualna

Typ projektu

Identyfikacja wizualna

Data

2021

Lokalizacja

Kraków

Projekt identyfikacji wizualnej dla Sygnalistów. Koncepcja opierała się na bazie litery "i" jako alertu Sygnalistów.

bottom of page